SAP tabellenlijstje autorisaties

(Terug) naar sap op heeck.nl of heeck.nl

N.B. Tabellen lijken heel betrouwbare informatiebronnen maar kunnen dat van de ene op de andere versie niet meer zijn. Adresgegevens van eindgebruikers werden altijd in de USR* tabellen opgeslagen maar zitten tegenwoordig in de ADR* tabellen, van het centrale adresbeheer van SAP. Ook inloggegevens en wachtwoorden worden in NetWeaver anders opgeslagen dan in oudere R/3 versies. Rapporten, BAPI's en functiemodules zijn in geval van twijfel de beste informatiebron. Als SAP tabellen wijzigt wordt deze programmatuur gelijktijdig aangepast.

Hieronder een lijst met tabellen die nuttige informatie bevatten voor rollenbouw en -onderhoud. Veel van de tabelnamen beginnen met AGR, dat stamt van de voorloper van rollen, de activiteitengroepen.

  Tabel    Informatie in deze tabel  
  AGR_1250     Autorisatieobjecten per rol  
  AGR_1251     Autorisatievelden met -waarden per rol  
  AGR_1252     Organisationele autorisatiewaarden per rol  
  AGR_AGRS     Enkelvoudige in samengestelde rollen  
  AGR_BUFFI     Menu-items zoals Fiori catalogi en groepen in rolmenu's  
  AGR_DEFINE     Roldefinitie en afgeleide rollen  
  AGR_FLAGS     Diverse vlaggen, vlag COLL_AGR bepaalt of het een composite is  
  AGR_HIER     Technische gegevens menu  
  AGR_HIERT     Menuteksten  
  AGR_PROF     Profielnaam per rol  
  AGR_TCODES     Transacties in menu per rol  
  AGR_TEXTS     Rolomschrijvingen en -teksten  
  AGR_TIME     Timestamps per rol, creatie e.d.  
  AGR_USERS     Gebruikers per rol  
  DD02T     Tabelomschrijvingen  
  TACT     Activiteiten (veld ACTVT)  
  TDDAT     O.a. bevoegdheidsgroep per tabel  
  TOBJ     Basistabel autorisatieobjecten, hun velden en objectklasse  
  TOBJT     Omschrijvingen van autorisatieobjecten  
  TSTC     Transctiecodes  
  TSTCT     Transctiecodeomschrijvingen  
  USL04     In CUA master: profieltoewijzingen per gebruiker per systeem  
  USLA04     In CUA master: roltoewijzingen per gebruiker per systeem  
  USR21     De link tussen gebruikersnaam en adresgegevens in de ADR* tabellen  
  USOBT     Voorstelwaarden objecten per transactie voor PFCG (SAP tabel)  
  USOBT_C     Voorstelwaarden objecten per transactie voor PFCG (klanttabel)