SAP user parameters

(Terug) naar sap op heeck.nl of heeck.nl

Met deze parameters kunnen velden in vaak gebruike invoerschermen gevuld worden met een gebruikersafhankelijke standaardwaarde.
De parameters zijn te muteren met de transacties voor gebruikersbeheer, zoals SU3.

Om in een invoerscherm te zien of voor een bepaald veld een standaardwaarde is te zetten middels een user parameter plaats je de cursor in het betreffende veld en toetst F1 om de help in beeld te krijgen. Vervolgens klik je op 'Technical Information', dat is in de performance assistant het ikoontje met de hamer en de steeksleutel.

In het schermpje dat nu verschijnt zitten een aantal 'subsecties'. In de sectie 'Field data' moet een 'Parameter ID' staan. Deze parameter id kun je in transactie SU3 aan je eigen profiel toevoegen met de gewenste waarde. Niet alle velden hebben zo'n id.

Enkele handige parameters zijn:

  Naam     Tekst     Omschrijving     Voorbeeld  
AQB
ABAP Query: User group
Gebruikersgroep voor queries
AQW
ABAP Query: Query area
Werkgebied voor queries
Leeg voor mandantafhankelijk, G voor globaal.
BUK
Company Code
CAC
Controlling Area
FWS
Currency Unit
EUR
GR8
SAP Graphics: File transfer DOWNLOAD path
Doeldirectory gedownloade files
C:\temp\
GR9
SAP Graphics: File transfer UPLOAD path
Brondirectory te uploaden files
C:\temp\